Convex Glass

Zaufali nam najlepsi

Zarząd

Władze spółki:

Prezes Zarządu: Dariusz Czop

Wiceprezes Zarządu: Paweł Bosak

Sposób reprezentacji:

Do reprezentowania Spółki w stosunkach zewnętrznych, czyli do składania w imieniu Spółki oświadczeń woli i podpisywania pism wywołujących skutki prawne, wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, a w razie ustanowienia prokury również współdziałanie jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Kontakt

Formularz korespondencyjny

Jeśli macie Państwo pytanie odnośnie produktu lub usług, chętnie i szybko udzielimy niezbędnych odpowiedzi.

"CONVEX GLASS" Sp. z o.o.
Chmielek 204B, 23-412 Łukowa

Dział produkcji:
tel. 84 685 05 25

Dział marketingu i sprzedaży:
tel. 84 685 05 26

Sekretariat:
tel. 84 685 05 57
fax: 84 685 51 11

NIP 918-17-48-355
REGON 950412566
KRS 0000131625
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Kapitał zakładowy: 75000 zł